זהות האדם

"אני לא יכול לעשות את זה…" "אין לי סכוי לעבוד ב…" "לעולם לא אצליח לשכנע את…" "אני לא מסוגל לחשוב על…" אמירות אלו ואחרות מבטאות העדר אפשרות להשגת יעד או עמידה במטלה. נראה לך כי האפשרויות העומדות לרשותך מוגבלות. משוכנע אתה כי האפשרויות החסומות הן תוצאה של היכולות והכישורים בהם חוננת. במאמר שלפניך תופתע להיווכח